6. Preposition vocalization (Cs)

The current implementation uses Czech rules for vocalization of prepositions “z“, “s“, “k“ and “v“.

There are two ways to automatically vocalize a preposition:

 1. Directly in the template using the # symbol.

  Examples:

  • v# {{3|unitNum('kraj', '6')}}ve třech krajích

  • z# zeměze země

  • s# {{6|unitNum('kraj', '7')}}se šesti kraji

  • k# {{4|unitNum('člověk', '3')}}ke čtyřem lidem

  • s# {{'pěkný'|m('@56')}} {{'žena'|m('P7#56')}}s pěknými ženami

 2. As a prep argument of any filter that uses a morphology filter (morph, m, unitNum).

  Examples:

  • {{3|unitNum('kraj', '6', prep='v')}}ve třech krajích

  • {{'země'|m('2', prep='z')}}ze země

  • {{6|unitNum('kraj', '7', prep='s')}}se šesti kraji

  • {{4|unitNum('člověk', '3', prep='k')}}ke čtyřem lidem

  • {{'pěkný'|m('@56', prep='s')}} {{'žena'|m('P7#56')}}s pěknými ženami